Підготовка до іспитів
Курси англійської
Імміграція
Тільки Telegram
Мова:

IELTS Speaking та Writing

Часто здобувачі сертифікату IELTS цікавляться, яким чином екзаменатори оцінюють можливості кандидатів. Рівноцінні знання з англійської у двох кандидатів в частині IELTS Speaking та Writing можуть бути оцінені неоднаково. Таємниця криється в офіційних критеріях оцінювання.

Основні критерії оцінювання IELTS Writing Task

 У IELTS Writing Task 1 категорія General Training пише приватний лист чи офіційне звернення (завдання можуть бути різноманітними). Категорії Academic Module доведеться зробити опис графіку, діаграми чи креслення. Текст обмежений 150 словами. Другим завданням IELTS Writing Task 2 для обох категорій є написання невеличкого твору (есе) на задану тему обсягом у 250 слів.

Екзаменатор оцінює отримані тексти за наступними критеріями:

 • Task Achievement (Task Response для Task 2) – визначається можливість здобувача коротко та ємко розкрити задану тему.
 • Coherence & Cohesion– визначається узгодженість тексту, його цілісність та структура.
 • Lexical Resource – оцінюється словниковий запас та віртуозність його використання.
 • Grammatical Range & Accuracy – враховуються граматичні особливості тексту, зрозумілість викладення.

Найвищий бал з IELTS Writing

Найвищий бал на іспиті з IELTS Writing отримує претендент, який:

 • повністю дотримується вимог завдання та чітко уявляє, про що він пише;
 • використовує словосполучення та мовні оберти, які органічно вписуються у викладений матеріал;
 • використовує широкий спектр лексики з природним контролем слів та їх особливостей, рідко припускається дрібних помилок;
 • гнучко та точно використовує широкий діапазон граматичних структур, припускається незначних помилок.

Реальні досягнення

Вимоги, що висуваються до більшості здобувачів, часто не є дуже жорсткими – достатньо мати від 6 балів та вище. Отримати такі оцінки можливо після достатньої підготовки до ІЕЛТС-тесту. Гарний словниковий запас, вміння правильно формулювати речення, чітко висловлювати свою думку, використовуючи лексичні можливості, гарантують гідні оцінки з іспиту.

Під час написання тексту у категорії General Training важливо розуміти, який тип тексту потрібно буде створити, за якими показниками офіційне звернення відрізняється від листа другові. Під час опису графіків чи креслень потрібно чітко уявляти предмет опису у категорії Academic Module.

Критерії оцінювання IELTS Speaking

Розмовний тест проводиться у формі діалогу з екзаменатором та монологу на задану тему IELTS Speaking Topics. Екзаменатор визначає здібності претендента за наведеними нижче критеріями.

 • Fluency & Coherence – швидкість та узгодженість мови, здатність надати точну та розгорнуту відповідь на питання IELTS Speaking Answers.
 • Lexical Resource – словниковий запас, вміння використовувати словосполучення, звороти та ідіоматичні вислови.
 • Grammatical Range & Accuracy – граматика та лаконічність фраз.
 • Pronunciation – вимова (оцінюється виразність та сприйняття слухачем промови особи, що складає іспит).

Під час оцінювання говоріння важливу роль відіграє ємність відповідей під час діалогу з екзаменатором. Однозначні «так» чи «ні» не дадуть йому можливості оцінити ваші здібності, відповідно, оцінку ви отримаєте, виходячи із наданих відповідей. Переважні «так» чи «ні», як наслідок, дадуть вам низькі бали.

Відмінна оцінка з IELTS Speaking

Отримати дев’ять балів на іспиті IELTS Speaking може кандидат, який має великий обсяг словникового запасу, вільно володіє мовою, зв’язано висловлює свою думку.

Здобувач повинен мати чітку та точну вимову, гнучко використовувати словникові звороти, ідіоматичні вислови, правильно будувати речення та словосполучення. Співрозмовник у діалозі з претендентом не повинен відчувати ускладнень у сприйнятті сказаного.

Низькі бали на ІЕЛТС

Погана підготовка та спроби скласти іспит, сподіваючись на вдачу, гарантовано призведуть до отримання низьких балів. Оцінки, нижчі за 4 бали, можуть отримати кандидати, які погано розуміють або взагалі не розуміють теми, мають мізерний словниковий запас, не вміють будувати речення та словосполучення, припускаються критичних помилок у вимові або написанні слів, що ускладнює їх розуміння. Отримати нуль можна у разі неявки на іспит або відмови відповідати.

Панацея від поганих оцінок

Уникнути краху на оцінюванні IELTS можна завдяки якісній підготовці. Мовні центри, що пропонують цілеспрямовану підготовку до IELTS, є компетентними у цьому питанні.

На сайті Tower є безкоштовні зразки творів IELTS Writing Examples, які беззаперечно допоможуть під час підготовки до АЙЛТС.

Кваліфіковані викладачі детально проаналізують помилки, використовуючи приклади IELTS Speaking Samples та IELTS Writing Samples, допоможуть здобути прогрес у вивченні мови та наблизити мрію, головною метою якої є отримання сертифікату IELTS.

До вашої уваги офіційні критерії оцінювання:

IELTS Writing Task 1 band descriptors.

IELTS Writing Task 2 band descriptors.

IELTS Speaking band descriptors.