Підготовка до іспитів
Курси англійської
Імміграція
Тільки Telegram
Мова:

Про іспит IELTS

Іспит IELTS – це спеціалізований тест, який дозволяє визначити рівень володіння англійською мовою за 4 навичками: Listening, Reading, Writing and Speaking (окрім граматики та лексики). Розшифровується як International English Language Testing System.

Іспит IELTS складається з 4 блоків: Listening, Reading, Writing and Speaking, кожен з яких оцінюється окремо за певними критеріями, а також ставиться загальний бал.

Який модуль IELTS обрати?

Існує 2 версії тесту: загальна (General Training) та академічна (Academic Module).

 • Academic Module потрібен для: освіти за кордоном, еміграції за деякими фахами, які потребують дуже високого рівня володіння мовою (напр. у Австралії це лікарі, ветеринари, психологи, бухгалтери та ін.).
 • General Training необхідний для еміграції у англомовні країни, незалежної оцінки рівня знання мови, роботи за кордоном.

Скласти іспит IELTS можна у 3 форматах:

 • IELTS Online тепер доступний для реєстрації з України.
 • Computer-delivered test (модулі Listening, Reading and Writing здаються на комп’ютері. Speaking наживо).
 • Paper-based test (Listening, Reading and Writing на паперових бланках. Speaking наживо).

Іспит IELTS проводять офіційні організації, що отримали дозвіл на проведення міжнародних тестів. В Україні здати тест IELTS і отримати сертифікат з підсумковими балами можна у тест-центрі British Council.

Іспит IELTS платний. Вартість IELTS тесту в British Council становить 4750 гривень.

IELTS Online коштує 150 USD.

Після тестування (6-14 днів) видається документ з набраними балами – сертифікат, який дійсний впродовж 2 років.

Реєструватися на іспит бажано за три-чотири тижні до іспиту. Здавати тест можна необмежену кількість разів.

Для чого потрібно складати іспит IELTS?

Сертифікат IELTS необхідний тим, хто планує вступати до закордонних ВНЗ, а також людям, які хочуть іммігрувати з метою постійного проживання, і фахівцям, які бажають отримати робочу візу в англомовні країни (Канада, Австралія, Великобританія).

Для зарахування у закордонний коледж, як правило, необхідно отримати 5.5 з IELTS Academic. При зарахуванні до університету необхідно надати сертифікат IELTS (Academic Module) із загальним балом 6.5 і не нижче 6.0 по кожному з модулів.

При намірі іммігрувати до Канади через Express Entry у більшості випадків кандидатам необхідно показати сертифікат з такими балами: Listening 8.0, Reading 7.0, Writing 7.0, Speaking 7.0.

Згідно з вимогами програми кваліфікованої імміграції до Австралії, мінімальний бал з кожного з модулів 6.0, бажаний 7 + (залежить від професії і віку претендентів).

Таким чином:

 • Без сертифікату IELTS неможливо вступити на навчання у ВНЗ, де студентам викладають англійською.
 • Без гарної підготовки та високих результатів з іспиту IELTS не вийде іммігрувати до Австралії, Нової Зеландії чи Канади.
 • Сертифікат визнають компанії з усього світу та враховують рівень англійської при наймі персоналу.
 • Для відкриття робочих віз у англомовні країни Вам також потрібно буде пройти групову або індивідуальну підготовку та отримати сертифікат IELTS.
 • Школярі (16-18 років) отримують річний бал 12 з англійської без ДПА, якщо складуть IELTS.

Що вас чекає на іспиті IELTS:

Speaking11-14 хвилин, проводиться у вигляді інтерв’ю (питання від викладача-екзаменатора) та складається з 3 частин, які відрізняються за рівнем складності.
Listening 30 хвилин, 4 секції, всього 40 питань за аудіоматеріалами.
ReadingAcademic Module
60 хвилин, 3 секції, які містять 5 текстів,три з яких незначної складності (рівень Intermediate) та об’єму, один підвищеного рівня складності (Upper-Intermediate), один важкий (Advanced).

General Training
60 хвилин, 3 секції, які складаються з 3 об’ємних текстів, всі рівня Advanced (важкий) або Proficiency (рівень освіченого носія мови).
WritingAcademic Module
Два завдання: Опис графіків, діаграм, виробничих та природних процесів, таблиць, планів, мап — 20 хвилин  та мінімум 150 слів.
Об’ємний твір на задану тему — 40 хвилин; не менше 250 слів.

General Training
Два завдання: Написати лист — 20 хвилин та мінімум 150 слів. Об’ємний твір на задану тему — 40 хвилин; не менше 250 слів.
Тема сформульована більш простою мовою, ніж для Academic Module та вимоги до якості словникового запасу у написаному нижче. 

Ефективна підготовка до іспиту IELTS за 4-8 тижнів під керівництвом професійних викладачів. Опрацювання всіх частин іспиту (4 модулі), групи різних рівнів, від B1 до C2. Пробний тест наприкінці курсу!

Розклад

Індивідуальні заняття – найбільш гнучкий формат навчання, і для багатьох – найбільш ефективний. Досвідчений викладач повністю підлаштовує програму згідно Ваших побажань та допомагає отримати бажаних результатів.

Докладніше

IELTS Speaking та Writing

Часто здобувачі сертифікату IELTS цікавляться, яким чином екзаменатори оцінюють можливості кандидатів. Рівноцінні знання з англійської у двох кандидатів в частині IELTS Speaking та Writing можуть бути оцінені неоднаково. Таємниця криється в офіційних критеріях оцінювання.

Основні критерії оцінювання IELTS Writing Task

 У IELTS Writing Task 1 категорія General Training пише приватний лист чи офіційне звернення (завдання можуть бути різноманітними). Категорії Academic Module доведеться зробити опис графіку, діаграми чи креслення. Текст обмежений 150 словами. Другим завданням IELTS Writing Task 2 для обох категорій є написання невеличкого твору (есе) на задану тему обсягом у 250 слів.

Екзаменатор оцінює отримані тексти за наступними критеріями:

 • Task Achievement (Task Response для Task 2) – визначається можливість здобувача коротко та ємко розкрити задану тему.
 • Coherence & Cohesion– визначається узгодженість тексту, його цілісність та структура.
 • Lexical Resource – оцінюється словниковий запас та віртуозність його використання.
 • Grammatical Range & Accuracy – враховуються граматичні особливості тексту, зрозумілість викладення.

Найвищий бал на іспиті з IELTS Writing отримує претендент, який:

 • повністю дотримується вимог завдання та чітко уявляє, про що він пише;
 • використовує словосполучення та мовні оберти, які органічно вписуються у викладений матеріал;
 • використовує широкий спектр лексики з природним контролем слів та їх особливостей, рідко припускається дрібних помилок;
 • гнучко та точно використовує широкий діапазон граматичних структур, припускається незначних помилок.

Реальні досягнення

Вимоги, що висуваються до більшості здобувачів, часто не є дуже жорсткими – достатньо мати від 6 балів та вище. Отримати такі оцінки можливо після достатньої підготовки до ІЕЛТС-тесту. Гарний словниковий запас, вміння правильно формулювати речення, чітко висловлювати свою думку, використовуючи лексичні можливості, гарантують гідні оцінки з іспиту.

Під час написання тексту у категорії General Training важливо розуміти, який тип тексту потрібно буде створити, за якими показниками офіційне звернення відрізняється від листа другові. Під час опису графіків чи креслень потрібно чітко уявляти предмет опису у категорії Academic Module.

Критерії оцінювання IELTS Speaking

Розмовний тест проводиться у формі діалогу з екзаменатором та монологу на задану тему IELTS Speaking Topics. Екзаменатор визначає здібності претендента за наведеними нижче критеріями.

 • Fluency & Coherence – швидкість та узгодженість мови, здатність надати точну та розгорнуту відповідь на питання IELTS Speaking Answers.
 • Lexical Resource – словниковий запас, вміння використовувати словосполучення, звороти та ідіоматичні вислови.
 • Grammatical Range & Accuracy – граматика та лаконічність фраз.
 • Pronunciation – вимова (оцінюється виразність та сприйняття слухачем промови особи, що складає іспит).

Під час оцінювання говоріння важливу роль відіграє ємність відповідей під час діалогу з екзаменатором. Однозначні «так» чи «ні» не дадуть йому можливості оцінити ваші здібності, відповідно, оцінку ви отримаєте, виходячи із наданих відповідей. Переважні «так» чи «ні», як наслідок, дадуть вам низькі бали.

Відмінна оцінка з IELTS Speaking

Отримати дев’ять балів на іспиті IELTS Speaking може кандидат, який має великий обсяг словникового запасу, вільно володіє мовою, зв’язано висловлює свою думку.

Здобувач повинен мати чітку та точну вимову, гнучко використовувати словникові звороти, ідіоматичні вислови, правильно будувати речення та словосполучення. Співрозмовник у діалозі з претендентом не повинен відчувати ускладнень у сприйнятті сказаного.

Низькі бали на іспиті IELTS

Погана підготовка та спроби скласти іспит, сподіваючись на вдачу, гарантовано призведуть до отримання низьких балів. Оцінки, нижчі за 4 бали, можуть отримати кандидати, які погано розуміють або взагалі не розуміють теми, мають мізерний словниковий запас, не вміють будувати речення та словосполучення, припускаються критичних помилок у вимові або написанні слів, що ускладнює їх розуміння. Отримати нуль можна у разі неявки на іспит або відмови відповідати.

Панацея від поганих оцінок

Уникнути краху на оцінюванні IELTS можна завдяки якісній підготовці. Мовні центри, що пропонують цілеспрямовану підготовку до IELTS, є компетентними у цьому питанні.

На сайті Tower є безкоштовні зразки творів IELTS Writing Examples, які беззаперечно допоможуть під час підготовки до АЙЛТС.

Кваліфіковані викладачі детально проаналізують помилки, використовуючи приклади IELTS Speaking Samples та IELTS Writing Samples, допоможуть здобути прогрес у вивченні мови та наблизити мрію, головною метою якої є отримання сертифікату IELTS.

До вашої уваги офіційні критерії оцінювання (band descriptors):

Як оцінюють IELTS Reading та Listening?

Завдання з читання та аудіювання (прослуховування англійських текстів) на іспиті IELTS складаються з 40 питань. За кожну правильну відповідь за кожним питанням особі, що складає іспит, нараховується по 1 балу. Бали за неправильні відповіді не додаються, проте, й не знімаються. Таким чином, слухача, що відповідає невірно, не карають за помилки. Логічно, що за умови наявності сорока питань вартістю в один бал кожне, можливо максимально набрати 40 балів та отримати максимальну оцінку з іспиту – 9.0.

Проте, чи легко це зробити? Вочевидь сприйняття мови на слух та читання, на відміну від говоріння та письма, – навички непродуктивні, тобто особі, яка проходить тестування, нічого не потрібно «створювати», лише сприймати написане та почуте і надавати відповіді на питання за цим матеріалом. Як свідчить практика, багатьом кандидатам читання та аудіювання дійсно дається легше, ніж розмова з екзаменатором (особливо, якщо враховувати хвилювання, викликане необхідністю говорити віч-на-віч з носієм мови), або написання твору тремтячою рукою та ще і в межах суворо відведених часових рамок.

Listening Module

Сприйняття текстів на слух складається з чотирьох розділів, а аудіозапис, в середньому, триває 35-40 хвилин. На початку кожного розділу студенту надають трохи часу (якщо говорити точніше, то 30 секунд), аби він мав змогу подивитися першу половину питань до аудіозапису. Якщо ви є спритною особою та пройшли якісний курс підготовки до IELTS, ви не тільки матимете змогу швидко визначити сутність завдань, але й будете здатні передбачити чи припустити частину відповідей ще до того, як почнете прослуховувати аудіозапис.

В подальшому, буцімто жаліючи Вас, голос зупиниться на середині розділу та запропонує Вам ознайомитись з рештою питань. Знов таки, якісна підготовка, спритність та трохи талану, – і ви вже знаєте, про що буде йти мова у частині тексту, що залишилася. В кінці розділу диктор надасть Вам трохи часу на те, аби перевірити правильність наданих відповідей, а після того, як закінчиться останній, четвертий розділ, Вам буде надано 10 хвилин (цього часу цілком достатньо) на перенесення відповідей до спеціального буклету (саме його і будуть перевіряти), і вже після того, як ви заповните буклет своїми відповідями із раніше почутих, цю частину екзамену можна вважати завершеною.

Основні ризики, які Ви можете очікувати на іспиті IELTS:

 1. Ви не почули відповідь.
 2. Ви застрягли на одній відповіді, і, як наслідок, пропустили кілька наступних відповідей.
 3. У Вас проблеми з правописом слів. Це сумно, дійсно. Наприклад, якщо ви почули, що люди домовилися зустрітися у ресторані, але замість того, щоб на місці пропуску написати “restaurant”, написали “restoran”, цю відповідь, на жаль, вам не зарахують. За критеріями екзамену, на правопис звертають дуже пильну увагу, тому усі складні слова варто повторити та знати, як писати їх правильно (на жаль, таких слів безліч, і це – особливість англійської мови). Погодьтеся, прикро почути правильну відповідь, проте, не отримати за неї заслуженого балу тільки через орфографічні помилки .

IELTS Reading Module

Читання, як показує наш досвід підготовки студентів, дуже легко дається представникам технічних спеціальностей. Найбільшу дружбу з текстами мають фахівці у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, а також представники деяких інженерних спеціальностей.

Гуманітаріям читання може даватися набагато складніше. Тим не менш, вирішальне значення для отримання оцінки має не те, ким ви працюєте, а те, наскільки великим є ваш словниковий запас, наскільки швидко та організовано ви можете під тиском коротких часових строків віднайти у текстах необхідну інформацію, не прочитавши їх при цьому повністю. Адже, якщо відноситися до читання текстів у модулі IELTS Reading як до читання ранкової газети чи цікавої книжки – встигнути виконати завдання до них вчасно ніяк не вдасться.

Тексти для загального та академічного модулів іспиту IELTS мають суттєві відмінності.

У першому випадку вам дають п’ять текстів, з яких тільки один – підвищеної складності та великого обсягу. У другому випадку текстів усього три, але кожен з них може «похвалитися» науково-популярною тематикою та закрутистим лексичним наповненням, що збиває з пантелику багатьох кандидатів.

І на “Дженерал”, і на “Академік” на виконання завдань за текстами надають лише 60 хвилин, причому додаткового часу на перенесення відповідей до окремого буклету не передбачено, хоча таке перенесення – обов’язкова умова, без виконання якої жодну з відповідей не зарахують. Тобто, потрібно спланувати час таким чином, аби завершити роботу з текстами за 54-55 хвилин, а решту часу витратити на те, щоб акуратно та правильно перенести знайдені відповіді (у найкращому випадку їх у вас буде 40) до спеціального буклету. Якщо ви не змогли відповісти на всі питання та опанували тільки 30 з них, спробуйте вгадати ті 10, що залишилися. Гірше не буде, а якщо маєте добру інтуїцію, може й поталанити.

В цілому, після детального ознайомлення із завданнями та ретельної підготовки до цих модулів тесту, отримати з них високі бали цілком реально.

Запишіться на консультацію і ми безкоштовно проведемо діагностичне тестування навичок і поточного рівня, а також підберемо програму підготовки до IELTS.

Телефон для довідок (viber / telegram) +380683836262